Datateknik AV, Visualisering, 6 hp

Kursen syftar till att ge en god förståelse för visualiseringsprinciper och -algoritmer. Kursen ger även insikt i visualiseringstekniker och -verktyg som stöd för data- och informationsanalys. Datatyper såsom skalärer, vektorer, bilder, volymer och icke-spatiell data utforskas med avseende på vilka visualiseringstekniker och algoritmer som bäst lämpar sig att använda för att presentera dessa. Områden såsom datarepresentation (data encoding), presentation (layout) och interaction (användarcentrerad) diskuteras. Introduktion till visualiseringssystem, ramverk och API ingår också då dessa är centrala för att effektivt skapa framgångsrika visualiseringslösningar.

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 12 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-F2910

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2025

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2082

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Behörighet

Datateknik GR (A-C), 90 hp, inkluderande minst 15 hp programmering i C++. Matematik GR (A), Linjär algebra, 7,5 hp och Matematisk statistik, 7,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-06