Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

Spara favorit

Det här är en kurs för dig som är intresserad att lära dig grunderna inom det datavetenskapliga området. I kursen lär du dig bland annat begrepp kring hårdvara, operativsystem och programkonstruktion. Du får kunskaper för att kunna beskriva datorns hårdvara och de olika principerna för nätverk och datakommunikation. Dessutom lär du dig principerna för datalagring, datastrukturer och databaser.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
(OB 7)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...