Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Datorkommunikation och nätverk, med tillämpningar i Linux, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Data and Computer Communications, with Applications in Linux, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT151G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Datorkommunikation och nätverk, med tillämpningar i Linux
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-03-17
Fastställd: 2014-05-06
Senast ändrad: 2014-05-06
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Denna kurs avser att ge dig en bred introduktion till datakommunikation. Fokus ligger på hur Internet och lokala nätverk är uppbyggda: protokoll och komponenter.
Målsättningen är att ge dig teoretiska kunskaper om datakommunikation och nätverk samt praktiska erfarenheter av nätverkskonfiguration och installation och administration av Linux-baserad serverprogramvara.

Lärandemål

Efter kursen skall du kunna:
- beskriva hur olika nätverksprotokoll är relaterade till varandra,
- konfigurera ett nätverk,
- installera, konfigurera och administrera olika internettjänster,
- förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter, nättopologier och arkitekturer,

Innehåll

Översikt: historik och arkitektur.
Internet och transportprotokoll: bland annat TCP/UDP, IP, HTTP.
Lokala nätverk - LAN: komponenter, Ethernet, trådlösa nät, ARP.
Wide Area Networks - WAN: switching, routing.
Datakommunikation: protokoll, signaler, kodning och transmission.
Internettjänster: DNS, DHCP, webbserver, epost, Samba.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Webbaserad distanskurs utan sammankomster:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-postkorrespondens eller diskussionsgrupper.

Tidigt i kursen ingår ett obligatoriskt moment, skriftlig inlämningsuppgift. Se under Övrigt.

Examination

0.0 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

7.5 hp, L101: Laborationer och inlämningsuppgifter
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

0.0 hp, Q101: Frivillig webbaserad examination, för att eventuellt erhålla betyg A och B.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Efter godkänt resultat på I101 och L101 kan man max erhålla betyg C. För att eventuellt få högre betyg måste Q101 göras. Ett sammanvägt slutbetyg baseras på alla moment i kursen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Referenslitteratur

Författare/red: Helmke, Matthew
Titel: Ubuntu Unleashed
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson Education International / SAMS
Kommentar: Upplaga 2014, ISBN: 9780672336935

Författare/red: Stallings, William
Titel: Data and computer Communications
Upplaga: 9 eller senare
Förlag: Pearson Education International
Webbadress: http://williamstallings.com/
Kommentar: Upplaga 9, ISBN: 9781292024387

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

För kursens genomförande förutsätts att du har erfarenhet av Linux-baserade operativsystem samt administratörsrättigheter på en dator med Linux.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kursen med kod DTEA22 eller DT024G och överlappar till 50 % kursen med kod DT112G.