Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp

Spara favorit

Är du intresserad av att lära dig grunderna i programmering? Den här kursen ger dig kunskaper i att konstruera enklare program i programmeringsspråket C++. Sekvens, iteration och val används i kursen som grundläggande konstruktioner för att konstruera algoritmer. Du lär dig använda inbyggda datatyper, relaterade operatorer och olika funktioner för att strukturera och återanvända befintlig kod.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar när kursen ges på IT-distans.

Behörighet

Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...