Java är ett objektorienterat och plattformsoberoende språk som kan användas för att skapa integrerade eller fristående applikationer för datorsystem, webb och handhållna enheter. Kursen lär ut grundläggande, allmängiltiga begrepp inom programmering, såsom variabler, metoder och styrsatser. Dessutom introduceras även grundläggande begrepp i objektorienterad programmering.

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2062

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Behörighet

Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-30