Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp

Kursen behandlar specifikation, implementation och användning av klasser. Betoning läggs på klassbegreppet och användning av objekt i klientkod. Andra centrala moment är dynamisk minneshantering, pekare och rekursion. Standardbiblioteket i C/C++ behandlas i relevanta delar. Kursen syftar till att introducera objektorienterad terminologi och objektbaserad programmering med specifikation och implementering av egna klasser i C++, däribland klassiska abstrakta datatyper som kö, stack och lista.

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2132

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande Grundläggande datavetenskap, 7,5 hp och Introduktion till programmering, 7,5 hp

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03