Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp

Spara favorit

I den här kursen lär du dig objektorienterad terminologi och objektbaserad programmering med specifikation och implementering av egna klasser i C++. Du får skapa och använda klasser samt klassiska abstrakta datatyper som kö, stack och lista. Du får viktiga kunskaper i hur du använder dynamisk minneshantering, pekare och rekursion samt hur UML används som modelleringsspråk.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar när kursen ges på IT-distans.

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande en första kurs i C++-programmering.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.