Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp

Spara favorit

I den här kursen lär du dig objektorienterad terminologi och objektbaserad programmering med specifikation och implementering av egna klasser i C++. Du får skapa och använda klasser samt klassiska abstrakta datatyper som kö, stack och lista. Du får viktiga kunskaper i hur du använder dynamisk minneshantering, pekare och rekursion samt hur UML används som modelleringsspråk.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar.

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande en första kurs i C++-programmering.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...