Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – III, 9 hp

Computer Engineering BA (A), Game Programming in Windows - III, 9 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT120G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Spelprogrammering i Windows – III
Högskolepoäng: 9
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2008-10-01
Senast ändrad: 2013-09-02
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen ger kunskap om hur man planerar och skapar tvådimensionella datorspel med fokus på spelflöde och spelrelaterad Artificiell Intelligens, AI. C++ används som huvudspråk och Lua används för att implementera spellogik och AI.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan du
- skriva 2D spel med hjälp av Direct3D
- utnyttja en skriptmotor, Lua, tillsammans med C++
- implementera AI algoritmer anpassade för spel
- utveckla ett eget spel från idé till implementation

Innehåll

Påbyggnad, grafikprogrammering
-Direct3D för 2D-tillämpningar
-Optimering, profiling
-Introduktion till 3D-grafik i Direct3D

Skriptning
-Introduktion till språket Lua
-Syntaxjämförelse med C++
-Datatyper och tabeller
-Integration i C++

Spelrelaterad Artificiell intelligens
-Intelligenta agenter
-Sökningsalgoritmer
-Boids flockningsalgoritm

Projekt, implementation av spel

Behörighet

Spelprogrammering i Windows – II, 9 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Inlämningsuppgifter 1.

Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsforum. För varje student avsätts x tim vilket meddelas vid varje kurstillfälle.

Examination

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter 1
Betyg: Underkänd eller Godkänd

1.5 hp, I201: Inlämningsuppgifter 2
Betyg: Underkänd eller Godkänd

3 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3 hp, P101: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Brian Schwab
Titel: AI Game Engine Programming
Upplaga: 2:a upplagan
Förlag: Charles River Media

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgifter 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.