Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Web Development I, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT057G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Webbutveckling I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2009-04-21
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens övergripande mål är att kunna skapa en användbar webbplats som klarar W3C:s valideringskrav och följer dess grundprinciper, samt att ge förståelse för interaktionen mellan webbservrar och webbläsare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- förstå hur webbläsare kommunicerar med webbservrar för att presentera webbsidor.
- designa och skapa användbara webbplatser som följer gängse standard.
- grunderna i HyperText Markup Language (HTML) –kodning.
- använda sig av stilmallar för utveckling av enhetlig layout på webbplatsen.
- förstå hur webbsidor länkas samman till en webbplats.

Innehåll

Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- En introduktion till datakommunikation och nätverk med fokus på http.
- Struktur, hur kan en webbsida och webbplats struktureras.
- Användning av tabeller, ramar, lager, formulär m.m.
- HTML
- Bakgrund till HTML.
- Översikt av HTMLstandarden.
- Strukturering av HTMLdokument.
- Validering av HTMLdokument.
- Tillämpning av stilmallar.
- Begrepp inom CSS (Cascading Style Sheets).
- Tekniker för positionering, layout och formgivning.
- Validering av CSSdokument.
- Introduktion till lagstiftning kring webbpublicering samt upphovsrättsfrågor vid publicering av bild och text.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

0.0 hp, W105: Personlig presentation
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L105: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L205: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L305: Laboration 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P105: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Deitel, Deitel & Deitel, Internet & World Wide Web, How To Program, Pearson, 5 eller senare, 9780273764021

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört en personlig presentation, moment W105, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTEA47, DT110G eller DT025G.