Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Avancerad routing och switching I, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Advanced Routing and Switching I, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT085G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Avancerad routing och switching I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-01
Fastställd: 2010-09-30
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen ger fördjupade teoretiska samt praktiska kunskaper inom nätverksdesign med olika samverkande routingprotokoll samt lager 2 och 3 switching. Kursen behandlar en av fyra delar utav Ciscos CCNP-certifiering (Cisco Certified Network Professional).

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagarna:
• Kunna skapa ett effektivt och skalbart företagsnätverk
• Kunna konfigurera, övervaka samt felsöka utrustning i en nätinfrastruktur (Speciellt routrar)
• Ha fördjupad kunskap om interna routingprotokoll (IGP) som EIGRP, IS-IS och multiarea OSPF
• Ha en grundläggande förmåga för optimering av routing genom route-filtrering, passiva interface och redistribuering mellan routingprotokoll
• Ha grundläggande kunskap om routing mellan stora nät och autonoma system med protokollet BGP
• Ha grundläggande kunskap om tekniker för multicasting och IPv6
• Kunna värdera behovet av designmetodik och helhetssyn på stora nät

Innehåll

Kursen behandlar IGP, EGP, EIGRP, IS-IS, Multiarea OSPF, BGP, Multicast, IPv6 samt optimering av routingprotokoll.

Behörighet

Datateknik GR (A), 22,5 hp, inkluderande Nätverksteknik I, 7,5 hp och Nätverksteknik II, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier och laborationer

Examination

3.0 hp, L101: Laborationer.
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

4.5 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Implementing Cisco Routing (ROUTE), Ciscopress.com, ISBN-10: 157058820 eller ISBN-13: 9781587058820

Övrig information

Denna kurs behandlar en av fyra delar utav Ciscos CCNP-certifiering (Cisco Certified Network Professional).