Datateknik GR (C), Artificiell Intelligens för agenter, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge en allmän orientering om artificiell intelligens med fokus mot begrepp och metoder för design av intelligenta agenter. Innehåll: - Översikt över området Artificiell Intelligens - Design och typer av Intelligenta Agenter - Heuristisk optimering - Sökstrategier - Spel AI (Zero-Sum-Games) - Villkorsproblem

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 44 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-C4043

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Inga obligatoriska sammankomster.
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 60 hp, varav lägst 22,5 hp inom programmering och minst 7,5 hp inom diskret Matematik.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-06-08