Datateknik GR (C), Programspråksteori, 7,5 hp

Spara favorit

Under den här kursen får du en teoretisk grund inom programspråksteori. Det betyder främst introduktion av huvudsakliga konstruktioner av samtida programmeringsspråk som ger dig de verktyg som är nödvändiga för kritisk utvärdering av olika språk och deras användbarhet i olika sammanhang.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp inkluderande Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs, 6 hp och Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik, 6 hp. Matematik GR (A), 15 hp, inkluderande Diskret matematik, 6 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.