Datateknik GR (C), Reaktiv programmering, 7,5 hp

Kursen lär ut grunderna i reaktiv programmering och dess tillämpning igenom hela mjukvaruutvecklingsprocessen.
- strömmar, immutability, flödes-typer, basoperatorer, parallelitet och samtidighet.
- reaktiva system, reaktiv architektur, reaktiva språk.
- responsivitet, bevakningsmönster, pull- vs. pushbaserade datastrukturer, lata vs. ivriga datastrukturer, felhantering, heta vs. kalla strömmar, prenumeration.
- Observable datastruktur samt kommunikationskanalerna och skillnad till Iterable.
- grunderna i hantering av reaktiva datastrukturer
- basoperatorer
- avancerade operatorer
- korrekt skapande och hantering av strömmar
- hantering av tid, parallellitet, bland annat integration av externa system, skillnad mot andra traditionella samtidighetskomponenter. Schemaläggning via schedulers: prenumeration, bevakning och avregistrering samt GUI-utveckling och hantering av minnesläckor.
- refaktorering
- testning och felhantering

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K4561

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Inga obligatoriska sammankomster.
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 90 hp, inkluderande 30 hp programmeringskurser innehållandes moment med objektorientering och trådsäkerhet.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09