Datateknik GR (C), TCP/IP-nät, 7,5 hp

Spara favorit

Under den här kursen får du fördjupa dig i teoretiska och praktiska kunskaper om de protokoll som används i TCP/IP-nät. Du får bekanta dig med begrepp som växling, multiplexing, namngivning, adressering, routing, tjänstekvalitet, flödes- och trafikstockningsreglering. Begreppen förklaras när de används i TCP/IP-protokollmodellen och genom jämförelser med andra nätverksteknologier.

Sammankomster

Om alla deltagande studenter förstår svenska kan undervisningen ske på svenska istället för engelska.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 45 hp, inkluderande kursen: Datornätverk, 7,5 hp. Matematik GR (A), 15 hp inkluderande Diskret matematik.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...