Datateknik GR (C), Webbtjänster, 7,5 hp

Spara favorit

Den här kursen ger dig de kunskaper du behöver för att skapa och analysera enklare webbtjänster. Du får lära dig den teknik som benämns webbtjänster samt dess uppbyggnad och arkitektur. Du lär dig också att använda verktyg som Java/J2EE och Windows/.NET. för att kunna skapa och använda webbtjänster såsom XML, XSL/T, XML parsers, Java Servlets, SOAP, WSDL och UDDI.

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp, inkluderande kursen Datornätverk, 7,5 hp. Datateknik GR (B), 15 hp, inkluderande kurserna Java II, 7,5 hp och Webbprogrammering, 7,5 hp. Matematik GR (A), 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.