Kursplan för Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp

Computer Science BA (A), Advanced Excel, 10.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV007G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Avancerad Excel
 • Högskolepoäng: 10,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2009-04-21
 • Senast ändrad: 2013-10-01
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Denna kurs är riktad till dig som har redan har god kunskap i Excel och som vill lära dig programmets mest avancerade funktioner. Möjligheterna med Excel är många för de som vet hur de kan utnyttjas. På denna fördjupningskurs blir också du en av dem som har kunskapen att använda programmet maximalt i ditt arbete.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs:
- fått fördjupade kunskaper i avancerad excelanvändning
- kunna skapa bättre underlag för säkra analyser
- kunna använda avancerad formatering för bättre grafisk presentation
- fått kännedom om arbete i VBA-editorn
- kunna skapa och använda makron
- kunna länka och importera data
- fått fördjupade kunskaper i användandet av funktioner

Innehåll

Funktioner, inkapslade funktioner
Avancerade formler och formelgranskning
Analys med hjälp av
o Scenarier
o Målsökning
o Problemlösaren
Arbeta med olika listor/register (Avancerat filter mm)
Pivottabeller
Anpassas Excel
Excel och Internet
Olika verktygsfält
Anpassade visningar
Import och export från/till externa datakällor
Matriser

Behörighet

Datateknik/Datavetenskap, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 280 timmar.

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Inlämningsuppgift 1.

Examination

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Underkänd eller Godkänd

1.5 hp, I201: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Underkänd eller Godkänd

1.5 hp, I301: Inlämningsuppgift 3
Betyg: Underkänd eller Godkänd

1.5 hp, I401: Inlämningsuppgift 4
Betyg: Underkänd eller Godkänd

1.5 hp, I501: Inlämningsuppgift 5
Betyg: Underkänd eller Godkänd

3.0 hp, I601: Inlämningsuppgift 6
Betyg: Underkänd eller Godkänd

Efter att inlämningsuppgifter 1-6 är inlämnade och godkända erhålls ett preliminärt betyg för kursen med betyg C, D eller E. Önskar man att få högre betyg skall inlämningsuppgift 7 göras som kan ge högre betyg.

0.0 hp, I701: Inlämningsuppgift 7, ej obligatorisk
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eva Ansell
 • Titel: Excel 2010 Fördjupning
 • Förlag: Docendo
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-7207-928-1

Referenslitteratur

 • Författare/red: Eva Ansell
 • Titel: Excel 2010 Registerhantering
 • Förlag: Docendo
 • ISBN: 978-91-7207-951-9
 • Författare/red: John Walkenbach
 • Titel: Favorite Excel 2010 Tips and Tricks
 • Författare/red: Paul Lundsten
 • Titel: Excel 2003 Advanced
 • Förlag: Maxlogic
 • Upplaga: 2006
Övrig information
Kursdeltagare som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.