Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp

Computer Science BA (A), Advanced Excel, 10.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV007G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Avancerad Excel
 • Högskolepoäng: 10,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2009-04-21
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Denna kurs är riktad till dig som har redan har god kunskap i Excel och som vill lära dig programmets mest avancerade funktioner. Möjligheterna med Excel är många för de som vet hur de kan utnyttjas. På denna fördjupningskurs blir också du en av dem som har kunskapen att använda programmet maximalt i ditt arbete.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- använda avancerade funktioner i excel,
- skapa bra underlag för säkra analyser,
- använda avancerad formatering för bra grafisk presentation,
- beskriva hur man arbetar i VBA-editorn,
- skapa och använda makron,
- länka och importera data.

Innehåll

Funktioner, inkapslade funktioner
Avancerade formler och formelgranskning
Analys med hjälp av
- Scenarier
- Målsökning
- Problemlösaren
Arbeta med olika listor/register (Avancerat filter mm)
Pivottabeller
Anpassas Excel
Excel och Internet
Olika verktygsfält
Anpassade visningar
Import och export från/till externa datakällor
Matriser

Behörighet

Datateknik/Datavetenskap, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 280 timmar.

Examination

I101: Inlämningsuppgifter1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Inlämningsuppgifter2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I301: Inlämningsuppgifter 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I401: Inlämningsuppgifter 4, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I501: Inlämningsuppgifter 5, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I601: Inlämningsuppgifter 6, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I701: Inlämningsuppgifter 7, 0,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Inlämningsuppgift 7 bygger på tidigare inlämningsuppgifter och ger kursens slutbetyg. Efter att inlämningsuppgifter 1-6 är inlämnade och godkända erhålls ett preliminärt betyg för kursen med betyg C, D eller E. Beroende på ambition kan inlämningsuppgift 7 vara trivial.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eva Ansell
 • Titel: Excel 2016 Fördjupning
 • Förlag: Docendo
 • Upplaga: 2016

Referenslitteratur

 • Författare/red: Eva Ansell
 • Titel: Excel 2010 Registerhantering
 • Förlag: Docendo
 • Författare/red: John Walkenbach
 • Titel: Favorite Excel 2010 Tips and Tricks
 • Författare/red: Paul Lundsten
 • Titel: Excel 2003 Advanced
 • Förlag: Maxlogic
 • Upplaga: 2006