Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp

Computer Science BA (A), Introduction to Data and Computers, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV001G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Datorer och data från grunden
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-05-15
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen avmystifierar datorn genom att förklara hur en dator är uppbyggd, hur den rent principiellt arbetar.
Och ger dig grundläggande kunskaper om persondatorers användning i tekniska och administrativa sammanhang, operativsystem, grafiska användargränssnitt (Windows), ord-, kalkyl-, och databasbehandling, datorkommunikation samt informationssökning.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
- vara orienterad om principerna för nätverk och datakommunikation,
- vara orienterad om olika principer för datalagring,
- vara orienterad om olika operativsystem, och filhanteringssystem,
- ha grundläggande kunskaper om datorers uppbyggnad och funktion,
- ha kännedom om grundläggande facktermer för att kunna kommunicera med experter inom området, och
- kunna använda flera vanligt förekommande programvaror.

Innehåll

Grundläggande datakunskaper
Göra fungerande kalkylmodeller och statistikhantering med hjälp av kalkylprogram
Datorsystems uppbyggnad
Bygga en hemsida
Informationssökning med hjälp av Internet
Kommunikation
IT-rätt, PUL
Datasäkerhet, virusskydd
Talsystem

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 200 timmar.

Examination

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter 1
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

3.0 hp, I201: Inlämningsuppgifter 2
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

3.0 hp, I301: Inlämningsuppgifter 3
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

Efter att inlämningsuppgifter 1-3 är inlämnade och godkända erhålls ett preliminärt betyg för kursen med betyg C, D eller E. Önskar man att få högre betyg skall inlämningsuppgifter 4 göras som kan ge högre betyg.

0.0 hp, I401: Inlämningsuppgifter 4, ej obligatorisk
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Hur funkar det? Din guide till vardagstekniken, Kjell och Company, 2010, 978-91-979081-0-8

Nilsson, U., Sjögreen, S., Programhantering DAA 1203 för Office 2007, Skandinaviska Databöcker AB, 2007, 978-91-85437-14-6