Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Introduction to Enterprise and IT Architectures, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV028G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Introduktion till koncern- och IT-arkitektur
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2015-10-14
Fastställd: 2015-12-22
Senast ändrad: 2015-12-22
Giltig fr.o.m: 2016-07-01

Syfte

Olika beskrivningar av arkitekturer har fått allt större betydelse och används idag inom både affärs-, verksamhets- och systemutveckling i både privata och offentliga organisationer. Kursen syftar till att ge en bred introduktion till arkitektur och spänner över affärsarkitektur, verksamhetsarkitektur och IT-arkitektur, liksom även andra typer av arkitekturer. Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion för fortsatta studier eller till dig som arbetar i angränsande områden såsom IT-ledning, förvaltning, utveckling (till exempel kravanalytiker, testledare), projektledare eller beställare från verksamheten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara vad arkitektur är och varför den är viktig,
- beskriva olika skikt och modeller i arkitekturer och hur de hänger ihop,
- lista yrkesrollerna i branschen och deras respektive ansvar,
- beskriva hur arkitekturen beskrivs i olika notationer,
- tillämpa notationer i några utvalda exempel,
- beskriva vanligt förekommande arbetsmetodiker och hur dessa styr arkitekturarbetet,
- exemplifiera hur arkitekturen behöver förvaltas inom en organisation,
- sammanfatta vanligt förekommande arkitekturriktlinjer och deras användning,
- tillämpa en enklare arkitekturbeskrivning på något objekt.

Innehåll

Arkitektur - introduktion
Skikt av arkitektur och olika modelltyper
Roller kopplade till de olika skikten av arkitektur
Beskrivningar av arkitekturer i olika notationer
Arbete med arkitektur kopplat mot olika arbetsmetodiker
Arkitekturens livscykel och arkitekturstyrning
Arkitekturriktlinjer
Tillämpningar av arkitektur

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 30 hp, inkluderande en kurs i programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

1.0 hp, I101: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, I201: Inlämninguppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, I301: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Akenine, D., Kammerfors, E., Toftefors J.
Titel: Boken om IT-arkitektur
Upplaga: 2014 eller senare
Förlag: Hoi förlag

Referenslitteratur

Författare/red: Lankhorst, M.
Titel: Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis
Upplaga: 2013 eller senare upplaga
Förlag: Springer

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört en första uppgift kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett tidigt avbrott.