Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp

Spara favorit

I den här kursen får du bekanta dig med grundläggande begrepp och praktiskt arbeta med taggade språk inom XML. Du får bland annat göra scheman, dokumentmallar, använda CSS för att presentera XML-dokument och får en inblick hur XML används i ett programmeringsspråk.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar.

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp inkluderande minst en av nedanstående kurser:
Objektorienterad programmering i Java II, 7,5 hp eller Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp eller Introduktion till C# programmering, 4,5 hp
alternativt:
Datavetenskap GR (A), 30 hp eller Informatik GR (A), 30 hp, inkluderande moment eller kurs motsvarande Programmering i Delphi, 10,5 hp eller Programmering i Java, 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...