Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Computer Science BA (C), Advanced Business Reshaping, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV023G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Avancerad verksamhetsutveckling
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-01
Fastställd: 2009-10-26
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att öka kunskap kring den verksamhetsutveckling som sker inom företag och myndigheter. I kursen behandlas affärssystem och arkitektur och hur detta både påverkar och påverkas av organisationens kundrelationer och interna processer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- Analysera en organisations hantering av relationer till sina kunder eller medborgare
- Analysera processer i en organisation
- Förklara och exemplifiera olika behov av affärssystem i organisationer
- Kategorisera olika typer av arkitekturer

Innehåll

Affärssystem
Arkitektur
Kundrelationer (CRM, Customer Relationship Management)
Processbaserad verksamhetsutveckling/processmodellering

Behörighet

Datavetenskap GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen förutsätter omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för specifika kurstillfällen definieras i schemat. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Undervisningen bedrivs genom ett antal sammankomster på campus samt även i flexibel form.

Examination

3.5 hp, P101: PM 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.5 hp, P201: PM 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4.0 hp, P301: PM 3
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4.0 hp, P401: PM 4
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bernard, S.A., An Introduction to Enterprise Architecture, authorHOUSE, 2005 eller senare upplaga, 1-4208-8050-0

Britton, C., IT Architectures and Middleware - Strategies for Building Large Integrated Systems, Addison-Wesley, 2001 eller senare upplaga, 0-201-70907-4

Knox, Maklan, Payne, Peppard, Ryals, Customer Relationship Management - Perspectives from the marketplace, Butterworth Heinemann, 2003 eller senare upplaga

Ljungberg A, Larsson E, Processbaserad verksamhetsutveckling, Studentlitteratur, 2001 eller senare upplaga, 9789144012704

Magnusson, J. och Olsson, B., Affärssystem, Studentlitteratur, 2008 eller senare upplaga, 91-44-044619.7

Kommentar: 358

Övrig information

Kursen är förberedande för examensarbete 15 hp på GR (C).