Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Spara favorit

Undersök ett valfritt område inom ämnet datavetenskap och fördjupa dina kunskaper. Du får en inblick i hur forskningsprocessen fungerar och har möjlighet att själv bidra till forskningsområdet med ditt examensarbete.

Sammankomster

Inga obligatoriska träffar.

Behörighet

Datavetenskap GR (A-C), 75 hp, varav Datavetenskap GR (C), 15 hp.
Kurserna på C-nivå ska gränsa till området för valt examensarbete. Bedömningen görs individuellt av utsedd examinator.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.