Digitala tjänster och programvaror till datorer och mobiltelefoner kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov. Inom informatiken tar man reda på hur det kan göras, till exempel hur man som IT-innovatör eller systemarkitekt kan utforma nya möjligheter för användning av IT i olika sammanhang. Många informatiker hamnar på ledande positioner.

Informationsteknologi (IT) får allt större betydelse för både samhällen, organisationer och enskilda människor. Informatik är det akademiska ämne som fokuserar på att denna förändring genomförs med största möjliga kunskap, insikt och skicklighet. Det handlar alltså om hur den moderna tekniken kan utnyttjas på bästa sätt för att tjäna våra behov.

Vid Mittuniversitetet arbetar vi med informatikämnet utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att vi studerar informationssystem och informationsteknologi samt IT-relaterade processer i en mängd olika livs- och arbetsmiljöer. Dessutom skapar vi förutsättningar för design av dessa, genom att vi lär ut en hållbar metodik och förhållningssätt för designprocessen. Arbetet anknyter till framför allt två olika forskningsområden – kritisk information och värdeskapande med hjälp av IT.

Inom det första tittar vi på information med särskilda kvalitets- och tillgänglighetskrav inom ett specifikt område, till exempel industrin. I det andra tar vi reda på hur informationsteknologi kan skapa värde i olika sammanhang och för olika användare, till exempel hur det kan bidra till att öka en organisations sociala hållbarhet.

Informatik kan utgöra huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen vid Mittuniversitetet. En examen i informatik öppnar dörrarna till många arbetsuppgifter och yrkesroller. Informatiker återfinns bland annat som IT-innovatörer, IT-strateger, systemarkitekter, systemutvecklare och systemförvaltare. Informatiker går ofta till ledande befattningar även om det är normalt att börja yrkeskarriären med olika arbetsuppgifter inom systemutveckling och programmering.

Inom utbildningen på forskarnivå sker samarbete runt kursutveckling och kursgenomförande med ett stort antal andra universitet och högskolor. Undervisningen är till stora delar problemorienterad där du inom grupparbetets ram löser praktiska tillämpningsuppgifter. Projekt- och examensarbeten genomförs ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Vissa kurser på avancerad nivå kan komma att ges på engelska.

Sidan uppdaterades 2014-08-22