Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik AV, Design och användning av Informationssystem, 7,5 hp

Intormatics MA, Design and Use of Information Systems, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK025A
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Design och användning av informationssystem
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2016-04-20
Senast ändrad: 2016-06-09
Giltig fr.o.m: 2016-07-01

Syfte

Kursen skall ge kunskap om och förståelse för design och användning av informationssystem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:
- redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller som rör design och användning av informationssystem,
- utvärdera olika perspektiv på design och användning av informationssystem

Innehåll

Designblocket
Metoder
Ansatser
För alla (inga specialister)

Användningsblocket
Inkluderande (epowerment)
Kultur
Funktionshinder
Maktperspektiv

Behörighet

Informatik GR (ABC), 90 hp eller motsvarande inom Arkiv- och informationsvetenskap, Industriell organisation och ekonomi eller Data- och systemvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Skriftlig Inlämningsuppgift 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer,
seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

0.5 hp, I101: Skriftlig Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, I201: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, I202: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, R101: Muntlig och skriftlig redovisning av rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Söderström, Jonas
Titel: Jävla skitsystem!
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Karneval förlag

Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig Inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.