Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp

Spara favorit

Generell designmetodik och designtänkande är några viktiga moment i den här kursen, som hjälper dig utveckla din förmåga att värdera och validera olika metoder och ansatser för design av komplexa system. Du kommer att bli väl orienterad i de olika systemvetenskapliga analys- och designmetoderna och få full färdighet i att testa, verifiera och klassificera olika ansater och metoder.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i informatik.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...