Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp

Spara favorit

Generell designmetodik och designtänkande är några viktiga moment i den här kursen, som hjälper dig utveckla din förmåga att värdera och validera olika metoder och ansatser för design av komplexa system. Du kommer att bli väl orienterad i de olika systemvetenskapliga analys- och designmetoderna och få full färdighet i att testa, verifiera och klassificera olika ansater och metoder.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i informatik.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.