Informatik AV, Examensarbete, 15 hp

Spara favorit

Här får du lära dig allt från planering och design av forsknings- och utvecklingsprojekt och formulering av forskningsfråga till genomförande, rapportering och kommunikation av densamma. Kursen ger dig kunskap att självständigt planera och genomföra samt vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt på ett formellt och vetenskapligt korrekt sätt.

Sammankomster

I Östersund eller via videolänk.

Behörighet

Informatik, 105 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå samt minst 7,5 hp vetenskaplig metod.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.