Informatik AV, Examensarbete, 15 hp

Spara favorit

Här får du lära dig allt från planering och design av forsknings- och utvecklingsprojekt och formulering av forskningsfråga till genomförande, rapportering och kommunikation av densamma. Kursen ger dig kunskap att självständigt planera och genomföra samt vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt på ett formellt och vetenskapligt korrekt sätt.

Sammankomster

I Östersund eller via videolänk.

Behörighet

Informatik, 105 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå samt minst 7,5 hp vetenskaplig metod.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...