Informatik AV, Examensarbete, 30 hp

Spara favorit

I den här kursen får du en grundläggande förmåga att dels använda informatisk forskningsmetod, dels att självständigt planera och genomföra samt vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt. Efter kursen kommer du bland annat att kunna använda dig av beprövad vetenskaplig eller teknologisk metod på komplexa forsknings- och utvecklingsuppgifter inom informatikområdet.

Sammankomster

I Östersund eller via videolänk.

Behörighet

Informatik 90 hp, varav Informatik GR (C), 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.