Informatik AV, Examensarbete, 30 hp

Spara favorit

I den här kursen får du en grundläggande förmåga att dels använda informatisk forskningsmetod, dels att självständigt planera och genomföra samt vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt. Efter kursen kommer du bland annat att kunna använda dig av beprövad vetenskaplig eller teknologisk metod på komplexa forsknings- och utvecklingsuppgifter inom informatikområdet.

Sammankomster

I Östersund eller via videolänk.

Behörighet

Informatik 90 hp, varav Informatik GR (C), 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...