Informatik AV, Informationsdelning, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om utmaningar inom området informationsdelning. I kursen ingår moment om långsiktiga informationsstrategier, uppbyggnad av informationsstrukturer, spårbarhet, nytta och värde av information och informationsspridning, delning av information över organisatoriska gränser och IT-stöd för informationsdelning.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i informatik.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.