Informatik AV, Informationsdelning, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om utmaningar inom området informationsdelning. I kursen ingår moment om långsiktiga informationsstrategier, uppbyggnad av informationsstrukturer, spårbarhet, nytta och värde av information och informationsspridning, delning av information över organisatoriska gränser och IT-stöd för informationsdelning.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i informatik.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...