Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper kring utmaningar som finns inom området kunskapshantering i distribuerade miljöer. Studenten skall även ha kännedom om olika former av teknikstöd för att hantera utmaningarna, samt metoder för att testa och utvärdera verktygens potential för att stödja kunskapsdelning i distribuerade miljöer.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller data- och systemvetenskap.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.