Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper kring utmaningar som finns inom området kunskapshantering i distribuerade miljöer. Studenten skall även ha kännedom om olika former av teknikstöd för att hantera utmaningarna, samt metoder för att testa och utvärdera verktygens potential för att stödja kunskapsdelning i distribuerade miljöer.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller data- och systemvetenskap.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...