Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp

Tycker du att det finns alltför många krångliga IT-lösningar? Här får du lära dig hur du praktiskt kan arbeta för att göra dem bättre. Kursen ger grundläggande kunskaper i utvecklingen av informationssystem. Du får, utifrån ett användarcentrerat perspektiv, förståelse för processer, modeller och roller i utvecklingsprojekt. Efteråt kan du medverka i projekt kring användarcentrerad systemdesign.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-C4050

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Behörighet

Grundläggande behörighet -

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00