Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp

Spara favorit

Tycker du att det finns alltför många krångliga IT-lösningar? Här får du lära dig hur du praktiskt kan arbeta för att göra dem bättre. Kursen ger grundläggande kunskaper i utvecklingen av informationssystem. Du får, utifrån ett användarcentrerat perspektiv, förståelse för processer, modeller och roller i utvecklingsprojekt. Efteråt kan du medverka i projekt kring användarcentrerad systemdesign.

Behörighet

Grundläggande behörighet -

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.