Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp

Spara favorit

Tycker du att det finns alltför många krångliga IT-lösningar? Här får du lära dig hur du praktiskt kan arbeta för att göra dem bättre. Kursen ger grundläggande kunskaper i utvecklingen av informationssystem. Du får, utifrån ett användarcentrerat perspektiv, förståelse för processer, modeller och roller i utvecklingsprojekt. Efteråt kan du medverka i projekt kring användarcentrerad systemdesign.

Behörighet

Grundläggande behörighet -

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...