Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Den här kursen riktar sig till dig som är verksam lärare i grundskolan, och som vill bredda dina kunskaper avseende digitaliseringens olika dimensioner och praktiker. Kursen har ett fokus på hur vi människor blir medaktörer i samhällsutvecklingen. Den introducerar även verktyg för utveckling av din undervisning i enlighet med läroplanens mål kring digitalisering.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-F2043

Sista anmälan: 15 april 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, t ex examination, seminarier, handledning, möten. Dessa sker vid fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng inom ämnet pedagogik. Dessutom krävs yrkesverksamhet som lärare i grundskolan motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller