Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Spara favorit

Är du intresserad av projektledning, speciellt med fokus på IT och systemutveckling, är det här något för dig. Kursen är en introduktion till projektarbete och projektledning och du kommer att bekanta dig med begrepp, teorier och metoder samt praktiskt studera en egen vald projektorganisation. I kursen ingår bland annat olika typer av projektstrukturer, grupprocesser och kommunikation.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.