Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Spara favorit

Är du intresserad av projektledning, speciellt med fokus på IT och systemutveckling, är det här något för dig. Kursen är en introduktion till projektarbete och projektledning och du kommer att bekanta dig med begrepp, teorier och metoder samt praktiskt studera en egen vald projektorganisation. I kursen ingår bland annat olika typer av projektstrukturer, grupprocesser och kommunikation.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...