Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), Söka och värdera information på webben, 7,5 hp

Informatics BA (A), Search and Evaluate Information on the Web, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK046G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Söka och värdera information på webben
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-02-18
Fastställd: 2009-03-02
Senast ändrad: 2013-12-10
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att enkelt hitta information, det vill säga hur och var du ska söka för att få högsta möjliga träffsäkerhet när du söker på webben. Kursen handlar även om att lära sig skilja mellan vad som är ”sant och falskt” på webben, vad du ska tänka på när du värderar information och hur du bedömer webbsidors trovärdighet. Källkritik för Internet är en väsentlig del av kursen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- söka information på Internet på ett systematiskt och effektivt sätt
- organisera information
- kritiskt värdera webbaserad information
- använda datorn för personlig kunskapsförstärkning

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Databaser
- Sökning
- Källkritik
- Värdering
- Web 2.0
- Historiska webben
- Djupwebben

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, I105: Inlämningsuppgift 1.

Kursen omfattar 200 timmar. Undervisningen bedrivs i någon/några av följande
former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer,
seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I105: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, I205: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, I305: Inlämningsuppgift 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, I405: Inlämningsuppgift 4
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, R105: Rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Lars Våge, Hercules Dalianis, Lars Iselid
Titel: Informationssökning på Internet
Upplaga: Senaste
Förlag: Studenlitteratur

Material som tillhandahålls/säljs av institutionen tillkommer

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 1, moment I105, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.