Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), Webbinformatik 2.0, 7,5 hp

Informatics BA (A), Web Informatics 2.0, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK107G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Webbinformatik 2.0
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-10-15
Fastställd: 2014-03-31
Senast ändrad: 2014-03-31
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen avser att ge studenten kunskaper om hur man utformar och använder verktyg och tjänster för att skapa och driftsätta webbplatser samt hur man kan använda webb 2.0-teknologier för närmare relationer till användare.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:
- redogöra översiktligt för webbens effekter på samhället och enskilda medborgare,
- redogöra för och ge exempel på gällande regler och riktlinjer för utformning av webbplatser,
- utvärdera användbarhet på en webbplats,
- utforma, skapa och driftsätta webbplatser,
- redogöra för webb 2.0-teknologier och hur de kan tillämpas för att skapa ett mervärde för användarna

Innehåll

- grundläggande begrepp inom webben och webb 2.0
- webbens framväxt och utveckling
- webbens inverkan på samhälle och människor
- verktyg och tjänster för utveckling och driftsättning av webbplatser
- verktyg för bildredigering
- verktyg och tjänster för webb 2.0-teknologier
- användbarhet på webben

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.5 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

1.5 hp, I201: Skriftlig inlämningsuppgift 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P101: Projektuppgift med skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Anderson, Paul
Titel: Web 2.0 and Beyond. Principles and Technologies.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Chapman & Hall(CRC

Författare/red: Bergström, Bo Parmenvik, Daniel, Karlsson, Tommie .
Titel: Webbdesign. Budskap, form och teknik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber Förlag

Material som utdelas och/eller säljs genom institutionen tillkommer

Övrig information

Då kursen är nätbaserad förutsätts studenten ha kunskaper i att använda Internet samt god datorvana.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Kan ej ingå i samma examen som IK039G Webbinformatik på grund av liknande kursinnehåll.