Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (B), Agil systemutveckling, 7,5 hp

Informatics BA (B), Agile System Development, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK092G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Agil systemutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-09-23
Fastställd: 2011-03-18
Senast ändrad: 2013-12-10
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till de tankesätt, metoder och verktyg som innefattas i begreppet agil systemutveckling. Agil systemutveckling är ett synsätt gemensamt för en grupp så kallade lättrörliga systemutvecklingsmetoder, till exempel SCRUM, DSDM och XP. Grundtanken med detta är att det i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande:
- ha kännedom om ”The Agile Manifesto"
- förstå principerna bakom agila metoder
- ha kännedom om de vanligaste agila metoderna och vad som utmärker dem
- kunna använda tekniker, principer och metoder för att effektivisera utveckling

Innehåll

- Systemutveckling igår, idag och i morgon
- Uppkomsten av agila metoder
- Exempel på agila metoder, såsom SCRUM
- Kravhantering
- Övergången från traditionell systemutveckling till ett agilt arbetssätt.

Behörighet

Grundläggande kurs i systemutveckling om minst 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift 1.


Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.5 hp I105: Skriftlig inlämningsuppgift 1.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp I205 Skriftliga inlämningsuppgifter 2.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.0 hp, R105 Rapport, skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnar material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns på kursens webbplats.

Författare/red: Gustasvsson, Thomas
Titel: Agile : Konsten att slutföra projekt,
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: TUK-förlag

Författare/red: Schwaber Ken
Titel: Agile Software Development with SCRUM
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson Education

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten, Skriftlig inlämningsuppgift 1, moment I105, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Kan ej inräknas i samma examen som IK065G Agil systemutveckling, 7,5 hp, pga liknande kursinnehåll.