Företagsekonomi AV, Alternativa perspektiv på finansiering, 7,5 hp

Kursens syfte är att stimulera till ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt till teorier och praktiska tillämpningsproblem inom finansiering. Kursen behandlar dels klassiska och samtida teorier och dels nutida kunskap inom företagsekonomi med fokus på finansiering.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 40
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Anmälningskod: MIU-L7011

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Behörighet

Minst 150 hp inklusive Företagsekonomi GR (A) och (B) 60 hp och (C) minst 22,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00