Företagsekonomi AV, Företagsekonomisk ämnesfördjupning, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att stimulera till ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt till teorier och praktiska tillämpningsproblem inom finansiering. Kursen behandlar dels klassiska och samtida teorier och dels nutida kunskap inom företagsekonomi med fokus på finansiering.

Behörighet

Minst 150 hp inklusive Företagsekonomi GR (A) och (B) 60 hp och (C) minst 22,5 hp, eller
minst 100 p inklusive Företagsekonomi A och B, 40 p och C minst 15 p.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.