Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp

Betydelsen av goda affärsrelationer har ökat i takt med globaliseringen som inneburit en flytt av produktionen till andra världsdelar och att lagret numera ofta återfinns ”på lastbilsflak”. Nätverksteori utgår från att företaget är helt beroende av sina omvärldsrelationer. I denna kurs får du därför mixa klassiska nätverksteorier med den senaste forskningen i kritiska analyser av marknadsföring och försäljning i samarbete med andra företag, med fokus på att bygga och bevara relationer med konkurrenter, leverantörer och inköpare. Kursen ingår i magister- eller civilekonomexamen.

Höstterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 41 - 45
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L2241

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Höstterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 41 - 45
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4393

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Campuskurs:
Undervisning via föreläsningar, gästföreläsningar och handledning i samband med obligatoriska skriftliga undersökningar. Vid seminarier gäller obligatorisk närvaro. Examination sker via tidsbestämd skriftlig individuell tentamen, och via obligatoriska skriftliga undersökningar.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03