Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp

Betydelsen av goda affärsrelationer har ökat i takt med globaliseringen som inneburit en flytt av produktionen till andra världsdelar och att lagret numera ofta återfinns ”på lastbilsflak”. Nätverksteori utgår från att företaget är helt beroende av sina omvärldsrelationer. I denna kurs får du därför mixa klassiska nätverksteorier med den senaste forskningen i kritiska analyser av marknadsföring och försäljning i samarbete med andra företag, med fokus på att bygga och bevara relationer med konkurrenter, leverantörer och inköpare. Kursen ingår i magister- eller civilekonomexamen.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L2571

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 40 - 44
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4631

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Campuskurs:
Undervisning via föreläsningar, gästföreläsningar och handledning i samband med obligatoriska skriftliga undersökningar. Vid seminarier gäller obligatorisk närvaro. Examination sker via tidsbestämd skriftlig individuell tentamen, och via obligatoriska skriftliga undersökningar.

Distanskurs:
Undervisning via utlagt material i ett nätbaserat forum. Tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. Inga fysiska träffar förutom i de fall salstentamen förekommer. Examination sker via tidsbestämd skriftlig individuell tentamen, och via obligatoriska skriftliga undersökningar.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-30