Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp

Kursen innehåller en genomgång av olika redovisningsteoretiska ansatser och synsätt samt revisionens olika fundament. Fördjupade resonemang om redovisningsprinciper, internationella rekommendationer samt svensk normgivning och praxis ingår. Inom revisionsavsnittet aktualiseras bland annat oberoendeproblem, förväntningsgap och revisorers kvalitetssäkring och ansvar.
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-L2061

Sista anmälan: 15 april 2020

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4401

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, varav 15 hp redovisningsinriktade kurser i Företagsekonomi GR (C).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00