Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp

A-kurs i företagsekonomi med elitdrottsprofil. Kursen syftar till att ge elitidrottande studenter grundläggande kunskaper i företagsekonomi utifrån praktiska frågor relaterade till studentens egna förutsättningar som elitidrottare. Kursens syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala begrepp och olika perspektiv på, samt problemställningar och problemlösningar inom företagsekonomiområdet.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L7081

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster. Tentamen sker på några av momenten i sal, antingen på Mittuniversitetet eller på godkänd plats runt om i Sverige eller utomlands. Ett fåtal sammankomster på internet kan ske.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Fortsättning följer ...

Efter denna kurs kommer du att ha möjlighet att söka ett fortsatt kurspaket som leder till en ekonomexamen efter avslutade studier.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00