Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig insikt och kunskap om samhällsentreprenörskap som fenomen och förhållningssätt. Vidare ges insikt om hur samhällsentreprenörskap kan ledas, organiseras och finansieras samt en förståelse för hur ett sådant förhållningssätt kan bidra till samhällets utveckling.
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 5
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4380

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 5
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4840

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen har fem träffar, varav samtliga är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-29