Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig insikt och kunskap om samhällsentreprenörskap som fenomen och förhållningssätt. Vidare ges insikt om
hur samhällsentreprenörskap kan ledas, organiseras och finansieras samt en förståelse för hur ett sådant förhållningssätt kan bidra till samhällets utveckling.

Kursen är en breddkurs och inte en del av progressionen inom företagsekonomiämnet. Kursen kan därmed inte ingå i kandidat-, magister-, eller civilekonomexamen.

Vårterminen 2024

info Distans med campusträffar, Östersund
Se kursplanen

Höstterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 3
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 5
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4793

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen har fem träffar, varav samtliga är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-04