Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig insikt och kunskap om samhällsentreprenörskap som fenomen och förhållningssätt. Vidare ges insikt om hur samhällsentreprenörskap kan ledas, organiseras och finansieras samt en förståelse för hur ett sådant förhållningssätt kan bidra till samhällets utveckling.

Vårterminen 2022

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 5
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4212

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 5
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-L4380

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen har fem träffar, varav samtliga är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller