Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig insikt och kunskap om samhällsentreprenörskap som fenomen och förhållningssätt. Vidare ges insikt om hur samhällsentreprenörskap kan ledas, organiseras och finansieras samt en förståelse för hur ett sådant förhållningssätt kan bidra till samhällets utveckling.

Vårterminen 2022

roomDistans, Östersund
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Östersund
  • Obligatoriska campus träffar: 5
  • Anmälningskod: MIU-L4212

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen har fem träffar, varav samtliga är obligatoriska.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Rekommenderat för digHitta din drömutbildning!

eller