Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge dig ökad medvetenhet kring omvärldens betydelse för företags långsiktiga utveckling, ökad kännedom om strategisk ledning, förändringsarbete, företags- och affärsutveckling. Kursen syftar också till att ge fördjupande kunskaper i att analysera ett företags affärsmässiga förutsättningar, bland annat med hjälp av olika grundläggande analys- och planerings, samt affärsmodeller. Kursen ingår i kandidat-, magister- eller civilekonomexamen.

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L7150

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 18 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2270

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 18 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4350

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Campuskurs:
Undervisning via föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Vid seminarier gäller obligatorisk närvaro. Examination sker via tidsbestämd skriftlig individuell tentamen.

Distanskurs:
Undervisning via utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. Inga fysiska träffar förutom i de fall salstentamen förekommer. Examination sker via tidsbestämd skriftlig individuell tentamen.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp och Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp eller motsvarande.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25